top of page
Fysio
Anker 1

 

Fysioterapi - Manuellterapi - Psykomotorisk Fysioterapi - Ultralyddiagnostikk (muskelskjelett)

Kiropraktikk - Psykolog

Hole fysioterapi DA er en lokal tverrfaglig helseklinikk med kompetanse på generell fysioterapi, spesialkompetanse på muskel-skjelett lidelser, psykomotorisk problemstilling, Kiropraktikk og Psykologtjeneste. 

       Vi har tett kontakt med kommunehelsetjenesten og lokale, interkommunale fastlegekontor

Frikortordning kan benyttes hos Fysioterapeut, Psykomotorisk Fysioterapeut og Manuellterapeut. 

 

Avbestilling av timer senest kl 15 før for å unngå faktura. 

 

Fysioterapeut

Generell fysioterapi, rehabilitering, smertebehandling, trenings terapi, oppfølgning. 

 

 

LIV BÆRA GRØTNES

liv@holefysioterapi.no

tlf/sms: 48125327

Manuellterapeut MSc

Primærkontakt for muskel-skjelett

Henvisning, sykemeldingsrett, 

Ultralyddiagnostikk Muskel/skjelet

 

ALEXANDER JACOBSEN

aj@holefysioterapi.no 

tlf/sms: 481 29 343


Trening

Treningssal er primært rettet til pasienter i aktiv behandling, men det er også mulighet å kjøpe månedskort og få tildelt kode til treningssalPsykomotorisk Fysioterapeut

Tar utgangspunkt i sammenheng mellom muskelspenninger og følelser. Traumatiske hendelser, sykdom eller langvarige belastninger påvirker kroppen, dette kan gi utslag i bl.a. økt anspenthet. Over tid kan det gi symptomer som hodepine, svimmelhet, smerte i muskulatur og tretthetsfølelse.  

 

EVA VERONIKA SMEBY

eva@holefysioterapi.no

kir
psyko

Kiropraktor

Kiropraktor behandling for div muskelskjelett lidelser. Hovedfokus på nakke og rygg behandling

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.

Kiropraktorer kan:

  • utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege

  • henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT

  • sykemelde pasienter i opptil 12 uker

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden vil derfor normalt bare dekke en begrenset andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

 

Marianne Velta

holekiro@gmail.com

mob: 40013099

 

MV.jpg

Psykolog

Jeg heter Ellen Marie Gjerdalen Røed, og jeg er autorisert psykolog. Jeg gikk psykologstudiet ved Universitetet i Bergen, etter å ha fullført en bachelorgrad i psykologi fra NTNU. Jeg har erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske helseplager, både fra arbeid på sykehus (DPS) og i rehabilitering. Den siste tiden har jeg jobbet med konservativ behandling av overvekt/fedme, det vil si at jeg har hjulpet mennesker som av ulike årsaker ønsker å endre sine vaner og livsstil for å få en bedre helse.

Jeg er under spesialisering i klinisk helsepsykologi. Kort fortalt, handler helsepsykologi om hvordan fysisk og psykisk helse henger sammen og påvirker hverandre. Du trenger imidlertid ikke å ha utfordringer som faller innenfor dette feltet for å gå i terapi hos meg. 

 

Ellen Marie Røed Gjærdalen

www.psykologellen.no

post@psykolgellen.no 

Tankefullhet


Informasjonsfilmer

Latest Posts

bottom of page